Warta Dom 

WARTA DOM KOMFORT

WARTA DOM


warta.szczecin@wp.pl


+48 500 468 643

Ubezpieczenie mieszkania / domu

Ubezpieczenie może pomóc ci zachować spokój, kiedy wiesz, że w jakimkolwiek przypadku objętym ubezpieczeniem, twój dom/mieszkanie zostanie odbudowany, a twoje rzeczy wymienione. Twój dom lub mieszkanie jest prawdopodobnie Twoim najcenniejszym mieniem. Potrzebujesz najlepszego ubezpieczenia w rozsądnej cenie.

Sprawdź, które ubezpieczenie odpowiada Twoim potrzebom:

 Warta Dom Komfort 

Komu polecamy Warta Dom?

 To elastyczna oferta dla posiadaczy mieszkań lub domów jednorodzinnych (również letniskowych). Polisa może obejmować, np. tylko skutki zdarzeń losowych (m.in. pożar, powódź – łącznie 19 czynników) lub też ryzyko kradzieży z włamaniem, rabunku i dewastacji. Można rozszerzyć zakres  ochrony  dla posiadanych ruchomości, ale także elementów stałych czy murów posiadanej nieruchomości.

Przed skutkami jakich zdarzeń może chronić Warta Dom?

Umowa w wersji podstawowej chroni przed skutkami zdarzeń losowych, które mogą być następstwem 19 czynników, tj.: deszcz nawalny, dym i sadza, grad, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcie, stłuczenie szyb, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu mechanicznego, upadek drzew lub masztów, upadek pojazdu powietrznego, wybuch, zalanie, zapadanie się ziemi.

Dodatkowo umowę można rozszerzyć o zdarzenia kradzieżowe: kradzież z włamaniem, rabunek i dewastację.

Ważne! Warunkiem ubezpieczenia  od ryzyk kradzieżowych jest wcześniejsze objęcie danego przedmiotu ubezpieczenia ochroną w zakresie zdarzeń losowych.

Oprócz ochrony przed skutkami zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych Warta Dom zapewnia pakiet usług assistance.

 

Jaką pomoc gwarantuje pakiet assistance w Warta Dom?

Pakiet Assistance Plus dodawany bezpłatnie do Warta Dom Plus gwarantuje bezpośrednią pomoc na miejscu zdarzenia  w tym:

 • Pomoc interwencyjną np. w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza. Lista 7 specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza.

 • Pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi – w każdym wariancie ubezpieczenia Warta Dom Plus, gwarantujemy pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy. Pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu.

 • Organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej

 • Pomoc po wypadku – w razie nieszczęśliwego wypadku zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej.

 • Dostęp do infolinii medycznej – na której przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach.

 • Wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie) -  w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania.

 

Jak należy określać sumy ubezpieczenia w Warta Dom Plus?

Dla każdego przedmiotu ubezpieczenia suma ubezpieczenia określana jest odrębnie na zdarzenia losowe i odrębnie na kradzieżowe. Jej wysokość powinna być określana wyłącznie wg. tzw. wartości odtworzeniowej, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.

 

Komu polecamy Warta Dom Komfort?

Wymagającym klientom, którzy szukają kompleksowej ochrony dla siebie i swojego mienia od wszelkich ryzyk. Oprócz ochrony za skutki zdarzeń nagłych i nieprzewidzianych zapewnia szeroki zakres usług assistance.  

To idealne rozwiązanie dla posiadaczy domów (również letniskowych), gdyż umowa może obejmować m.in. garaż, altanę, basen, ogrodzenie, siłowniki bramy wjazdowej czy domofon.

 

Na jaką pomoc mogę liczyć w ramach pakietu assistance?

Pakiet assistance dodawany bezpłatnie do Warta Dom Komfort gwarantuje:

 • Pomoc w razie kłopotów ze zdrowiem - w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania zorganizujemy i pokryjemy koszty wizyty lekarskiej, pielęgniarskiej, transport medyczny lub dostawę leków..

 • Dostęp do infolinii medycznej – na której przez całą dobę będziesz mógł porozmawiać z lekarzem jak zachować się w przypadku wystąpienia objawów choroby oraz uzyskać informację o lekach, ich działaniu, interakcji z innymi środkami, przeciwwskazaniach, dawkowaniu i zamiennikach.

 • Pomoc w razie hospitalizacji - – w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania ubezpieczonego powodującego konieczność hospitalizacji Warta zapewnia opiekę nad dziećmi do 16 roku życia, opiekę nad osobami niesamodzielnymi, opiekę nad zwierzętami domowymi lub transport zwierząt domowych.

 • Pomoc w razie zatrzaśnięcia drzwi – w każdym wariancie ubezpieczenia Warta Dom Plus, gwarantujemy pomoc ślusarza w razie zacięcia się zamka, jego uszkodzenia czy utraty kluczy. Pomoc obejmuje też przypadki awarii alarmu.

 • Pomoc interwencyjną – na przykład w razie pęknięcia rury – pomoc hydraulika; zbicia szyby przez złodzieja czy wiatr – pomoc szklarza. Lista specjalistów obejmuje też technika urządzeń grzewczych, elektryka, dekarza, stolarza czy ślusarza.

 • Pomoc serwisową – organizujemy i pokrywamy koszty naprawy RTV, AGD i PC, który ma nie więcej niż 6 lat.

 • Organizację przeglądu instalacji gazowej i elektrycznej

 • Osobistego opiekuna – organizacja rezerwacji biletów, dostawy kwiatów, udzielanie informacji o sporcie, warunkach drogowych i innych.

 • Wsparcie w razie szkody (np. pożar, zalanie) -  w postaci m.in. organizacji i pokrycia kosztów dozoru mienia, transportu ocalałego mienia, transportu ubezpieczonego, zakwaterowania ubezpieczonego w hotelu w przypadku gdy w wyniku szkody dom jednorodzinny/lokal nie nadaje się do dalszego zamieszkiwania.

 

Od jakich zdarzeń chroni umowa Warta Dom Komfort?

Ubezpieczenie oparte jest na unikatowej formule all risks. Oznacza to, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. pożar, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. 

 

Jak należy określać sumy ubezpieczenia w Warta Dom Komfort?

Suma ubezpieczenia określana jest odrębnie dla każdego przedmiotu ubezpieczenia. Jej wysokość powinna być określana wyłącznie wg. tzw. wartości odtworzeniowej, czyli pozwalającej na odkupienie zupełnie nowych rzeczy o tych samych parametrach czy jakości.

© 2019 Biuro Ubezpieczeń TUiR Warta/HDI Szczecin