HDI Auto Casco Serwis

Warta Auto Casco Standard


warta.szczecin@wp.pl


+48 500 468 643

  UBEZPIECZENIE AUTO CASCO  

Auto Casco to ubezpieczenie pojazdu na wypadek jego uszkodzenia, zniszczenia oraz kradzieży. W zależności od potrzeb i oczekiwań możesz wybrać jeden z pakietów:

  Warta Auto Casco Komfort  

To oferta dla posiadaczy stosunkowo nowych (do 6 lat) samochodów. Gwarantuje najszerszy zakres ubezpieczenia auta: bez udziałów własnych, z naprawą w ASO, dedykowaną ścieżką likwidacji szkód oraz ubezpieczeniem bagażu w cenie. Kupującym nowe auto proponujemy również utrzymanie sumy ubezpieczenia równej wartości zakupu auta przez trzy lata.

AC Komfort posiada formułę all risks. Zastosowana w naszych umowach AC oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w umowie. Taka formuła ułatwi Ci dochodzenie swoich praw, bo to towarzystwo musi udowodnić, że dana szkoda nie jest objęta umową.

Jako jedno z niewielu towarzystw umożliwiamy ubezpieczenie od ryzyka kradzieży również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w części europejskiej). Ubezpieczenie na wypadek kradzieży gwarantuje wypłatę równą wartości auta wpisanej w polisie. Jeśli równocześnie wykupiono opcję trzyletniej gwarantowanej sumy ubezpieczenia, będzie to kwota równa wartości fakturowej.

 

Najważniejsze korzyści WARTA AC KOMFORT:

- all risk

- ubezpieczenie od wszystkich    zdarzeń

- naprawa w Autoryzowanej Stacji Obsługi

- wycena wg oryginalnych części

- brak amortyzacji części

- stała suma ubezpieczenia

- Assistance ZŁOTY w cenie

- ochrona zniżek w pakiecie

- ubezpieczenie bagażu

- stała wartość pojazdu przez cały rok

Zadzwoń po ofertę!

To elastyczna oferta dla posiadaczy wszystkich rodzajów pojazdów. Pozwala ubezpieczyć pojazd na wypadek jego uszkodzenia lub zniszczenia oraz od kradzieży. W zależności od potrzeb i możliwości finansowych możesz wybrać różne warianty naprawy pojazdu – w ASO lub w sieci warsztatów niezależnych.

 

Najważniejsze korzyściWARTA AC STANDARD:

- elastyczna oferta, sam wybierasz opcje,  które potrzebujesz

- naprawa w Autoryzowanej Stacji Obsługi (opcja)

- wycena wg oryginalnych części (opcja)

- brak amortyzacji części (opcja)

- stała suma ubezpieczenia (opcja)

- atrakcyjna cena

© 2019 Biuro Ubezpieczeń TUiR Warta/HDI Szczecin