warta.szczecin@wp.pl


+48 500 468 643

Zgłoszenie szkody/świadczenia

Zgłoszenie szkody online przez internet jest najszybszym i najwygodniejszym sposobem zgłoszenia szkody, intuicyjne formularze internetowe z wskazówkami poprowadzą Państwa przez proces zgłoszenia szkody. Do zgłoszenia można dołączyć skany niezbędnych dokumentów.

WARTA

(samochód, mieszkanie/dom, firma, podróżne)

HDI

(samochód, mieszkanie/dom)

WARTA ŻYCIE 

(ubezpieczenie życia i zdrowia)

Facebook

Internet

Telefon

+48 502 308 308

+48 801 308 308

+48 22 449 99 99

 +48 801 801 181

+48 502 308 308

+48 801 308 308

Osoby

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

Osoby

Dzieci do lat 3

Dzieci do lat 10

© 2019 Biuro Ubezpieczeń TUiR Warta/HDI Szczecin